در ثنای حصرت علی ابن موسی الرضا(ع)

چون شد به تخت عاج، خرامان، خدیو روس

افتاد شاه زنگ از اورنگ آبنوس

شد سرنگون ز توسن گردون، شه حبش

رام امیر روم شد این اشهب شموس

آراست ترک روز به تن، زرافشان لباس

هندوی شب درید به بر، سیمگون لبوس

حورای صبح، لب به تبسم ز هم گشاد

رفت از جبین پرگره دیو شب عبوس

هر هفت کرده باز ز نیرنگ زال چرخ

شد جلوه گر ز حجله ی خاور عروس روس

گفتم به عقل کز چه کشد این عروس را

بیرون ز پرده هر سحر این زال چاپلوس

گفتا برای آنکه نهد هر صباح روی

بر درگهی که تافته از شمسه ی شموس

آرامگاه سرور دین، مشهد رضا

کانجا کند فخر، ملائک ز خاکبوس

مولای هشتمین که ز یُمن حریم او

بر چرخ هفتمین فکند سایه، خاک طوس

گردنده آسمان نه، که از رایتت ظلال

تابنده اختران نه، که از رای تو عکوس

کی در دماغ آدم می یافت عطسه راه

از خاک درگه تو نمی یافت گر عطوس

گر نفس قدسی تو نمی بود مدعا

ابدان نیافتندی پیرایه از نفوس

بر قد چاکران تو گویی بریده شد

نه اطلس فلک که بود ایمن از دروس

اسکندرت به درگه و دارا بر آستان

این چاکریست ترسا، آن بنده ای مجوس

روز وفا که تابد چون برق، روی تیغ

هنگام کین که نالد چون رعد نای کوس

روی دلاوران همه را گونه ی زریر

چهر بهادران همه را رنگ سندروس

افتد ز نوک رمح، به روی سماک، چاک

تفسد ز نعل رخش، به پشت سمک، فلوس

پّران عقاب تیر زند پنجه بر صدور

رنگین نهال نیزه به بار آورد رؤوس

آسوده زیر خاک به آمرزش(؟) آورند

یاد از شغاد ، رستم و رستم ز اشکبوس

هنگامه ی قیامت و غوغای رستخیز

خیزد زجا کنی چو تو بر صدر زین جلوس

خفتان و خود خصم بر تیغ و تیر تو

چون جوشن سمک شود و مغفر خروس

سر داد، بر سر مرض همسریت، خصم

نبود بغیر قطع، علاج شقاقلوس

شاها منم که فخر از بندگی توست

هست از نژاد نوذر اگر افتخار طوس

دانای طوس و درگه اولاد آتبین

استاد گنجه و در فرزند فیلقوس

روی من و غبار درت تا به عقد تو

هردم ز فکر بکر درآرم یکی عروس

عمری بود که دور ازان خاک آستان

کارم بود تأسف و وردم بود فسوس

بر آستان خویش، مرا گوشه ای ببخش

گر جامه ام پلاس بود، لقمه ام سبوس

ریزد همیشه تا فلک از سیر سعد و نحس

گه شهد در اوانی و گه زهر در کئوس

جام موافق تو پر از شهد، از سعود

کام مخالف تو پر از زهر، از نحوس

/ 4 نظر / 35 بازدید
هانی

سلام جالبه کار شما موفق باشيد ميگم شما از اقوام صباحی هستيد؟

خودم

سلام . خیلی ممنون ! نه من از اقوام ایشان نیستم.

عموزاده بيدگلی

سلام يک عکس جديد از بنای يابود دروبلاگ خودم آورده ام درکنار عکس قديمی استفاده کنی مناسب است

هادی

دین را حرمی است در خراسان/ دشوار تو را به محشر آسان السلام علیک یا مولای یا علی بن موسی الرضا